Arhivă pentru luna „noiembrie, 2016”

CUARTUL TANZAN AURA – Activatorul Chakrei Steaua Sufletului (SiO2 + In, Nb, Au)